Feng Shui Talk 2018 OCBC NISP dan Generali Indonesia kembali diadakan, bersama pakar Feng Shui dari Feng Shui Consulting Indonesia, Yulius Fang. Pada tahun Anjing Tanah, acara istimewa