Feng Shui Event 2018 telah diadakan di Kota Medan untuk para nasabah teristimewa dari Bank Mestika bekerja sama dengan Generali Indonesia. Feng Shui Event 2018 ini telah mengundang